Jenter med ADHD

Oppdatert: 27. sep. 2021

Hvem vil du først legge merke til i klasserommet; han som vipper på stolen, faller bakover og drar med seg flyvende kladdebøker i landingen, eller jenta som sitter stille ved pulten og dagdrømmer med blikket svevende ut av vinduet?


For bare noen få år siden trodde vi at ADHD ikke var et stort tema hos jenter og kvinner. ADHD var liksom noe gutter hadde.


I dag vet vi at jenter også kan ha ADHD.


Jente-ADHD?

Ofte snakker vi om «jente-ADHD» og «gutte-ADHD» som fundamentalt forskjellige tilstander, men det er ikke riktig.


ADHD er ADHD.


Personene som har ADHD er alltid ulike derimot.


ADHD er den samme tilstanden, uansett hvilket kjønn du har.


De samme områdene i hjernen er påvirket, og de samme kjernesymptomene kan bli utfordrende for deg; uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet.


Og ofte en eller flere tilleggsvansker.


Det som derimot kan være ulikt mellom kjønnene er hvordan symptomene viser seg.


Ulike sosiale forventinger

De sosiale forventningene er ulike for jenter og gutter. Jeg sier ikke at du må like at det er sånn, men sånn er det.


Kvinner er forventet å være gode på å organisere livet sitt. Ha kontroll over avtaler, foreldremøter, bryllupsdager og bursdager.


Når en mannemann med gullkjeder og oppkneppet flanellskjorte glemmer sitt eget barns bursdag er det ikke mange som vil løfte et øyebryn. Noen vil til og med synes det er litt kult; "Han der er så skikkelig mann ass. Kul type."


Om barnets mor glemmer bursdagen har vi nesten skrevet ferdig bekymringsmelding til barnevernet. "Det er jo åpenbart at barnet blir oversett og forsømt!"


Organisering av hverdagen kan være en utfordring for mange med ADHD, og det er kvinnene som ofte er forventet å ta seg av det.


Det kan hende jeg satt det litt på spissen her, altså.


Mer uoppmerksomhet

Ofte kan vi fordele personer med ADHD i tre undergrupper. De kan ha:


  • ADHD uoppmerksom type

  • ADHD hyperaktiv / impulsiv type

  • ADHD kombinert type


De rolige dagdrømmerne

ADHD uoppmerksom type handler om de personene som strever med oppmerksomhet og konsentrasjon.


De omtales ofte som "dagdrømmerne".


De fremstår som litt sløve og treige, og oppleves gjerne passive, sjenerte, glemske og rotete.

Mange jenter med ADHD befinner seg i denne gruppen og er oftere preget av uoppmerksomhet enn hyperaktivitet og impulsivitet.


De har høy risiko for å utvikle innagerende vansker som angst, lavt selvbilde og lav selvtillit. Gutter med ADHD har oftere utagerende vansker.


 

Innagerende vansker handler om når man vender egne frustrasjoner og problemer inn mot seg selv. Vansker som omtales som innagerende er angst, depresjon, spiseforstyrrelser og søvnvansker.


Utagerende vansker handler om de konsekvensene av ulike utfordringer som synes "på utsiden". Utagerende vansker er rusmisbruk, atferdsvansker og kriminalitet.


Det går å ha begge deler.

 

Selv om mange av jentene med ADHD befinner seg i denne gruppen, betyr ikke det at det kun er jenter som har uoppmerksom type ADHD. Du kan også finne gutter med denne ADHD-varianten.


Det betyr heller ikke at jenter med ADHD ikke strever med impulsivitet og hyperaktivitet, for det gjør de, men symptomene er ofte mindre åpenbare enn hos guttene.


De gira og pratsomme

De som har en hyperaktiv og impulsiv type ADHD fremstår mer stereotypiske for hvordan folk flest ser for seg barn med ADHD.


Dette dreier seg om barn som avbryter, som snakker høyt og fort, som holder høyt tempo, løper ut i veien uten å se seg for, klatrer på både folk og møbler og synes godt både i skolelandskapet og ute i gata.


Du finner flest gutter i denne gruppa.Ofte viser hyperaktivitet og impulsivitet seg hos jenter som tankekjør, hyperverbalitet (snakker overdrevent mye og fort), risikofylt seksuell atferd, at de avbryter venner når de snakker, deler for mye av privatlivet med arbeidskollegene og ofte mislykkes i romantiske forhold.


Ja takk, begge deler

De med ADHD kombinert type har utfordringer både med oppmerksomhet og impulsivitet / hyperaktivitet.


Hvilken undergruppe et barn passer best inn i kan endre seg over tid.


Jenter med og uten ADHD-diagnose

De fleste jentene med ADHD har den uoppmerksomme typen. (Det vi i gamle dager kalte "ADD").


De fleste jentene som har en ADHD-diagnose har den impulsive / hyperaktive eller den kombinerte typen.


Det er altså forskjell på det å ha ADHD, og det å ha en ADHD-diagnose.


Det finnes mange jenter som lever med ADHD, men som ikke vet at de har det.


Dette dreier seg ofte om de jentene med uoppmerksom type ADHD som ikke krever mye av lærere eller foreldre.


De er ikke mye til bry for andre enn seg selv, og får dermed ikke mye fokus fra omgivelsene.


Dette er sannsynligvis den største delen av jenter med ADHD.


Mange av jentene som har en ADHD-diagnose er de som er impulsive og hyperaktive.


Konsentrasjonsvansker

Jenter med ADHD strever like mye med konsentrasjonsvansker som guttene, og de kan oppleve like mange utfordringer med skolearbeidet som guttene opplever.


Mange av jentene med ADHD er "dagdrømmere" med mange utfall i løpet av skoledagen.


De er glemsomme, leverer uferdig skolearbeid og mangler system og orden i skolesakene.


Lapper som skal hjem blir liggende i hylla i klasserommet, bøkene som skulle vært med til norsktimen ligger hjemme på kjøkkenbordet, og matpakka er ofte med på skolen for å komme seg ut av huset litt.


Uoppmerksomme jenter prøver hardere å skjule eller kompensere for vanskene som oppstår.


De jobber hardere enn guttene for å få gode karakterer, og er kommet lenger i skoleløpet enn jevnaldrende gutter før de spør foreldre eller andre tillitspersoner om hjelp.


De klarer lenge å være "flinke nok" på utsiden, men strever ganske mye med sitt indre liv.


Til slutt overgår kravene fra skolen, arbeids- eller familielivet det de klarer å kompensere for, og bobla sprekker.


Da kan de ha strevd så lenge at det kan ta mye tid og krefter å komme seg på beina igjen.


Gutt, 5-12 år

Mye av forskningen på ADHD er gjort på gutter. Gjerne gutter mellom 5 og 12 år.


Beskrivelsene vi har på ADHD passer derfor ikke like godt på jenter, og særlig på jenter i pubertetsalder eller eldre.