IMG_7487.JPG

Hei

Jeg heter Steffen, og jeg startet FamNett våren 2021.

Over mange år gjennom ulike former for sosialt arbeid har jeg opplevd at mange familier opplever ulike utfordringer i hverdagen. Det er mange ulike og unike årsaker til at familielivet kan bli utfordrende:

 • Noen foreldre har hatt vanskelige opplevelser i sin egen barndom som kan gjøre det vanskelig å få familielivet til å fungere,

 • Noen barn eller foreldre blir ikke forstått av barnehagen, skolen, barnevernet eller andre familien samarbeider med,

 • Noen ganger har ikke barn eller foreldre fått god nok informasjon om sin egen eller sine barns tilstand eller utfordringer,

 • Noen familier har kommet inn i ugunstige rutiner det kan være vanskelig å komme seg ut av uten hjelp,

 • Eller andre ulike årsaker som kan føre til at familielivet ikke er slik som de ønsker.

Målet mitt med FamNett er å skape en lett tilgjengelig portal for all informasjon du måtte trenge for å gjøre livet i og med familien din så godt som mulig

Om meg

 • Jeg er utdannet barnevernpedagog og miljøterapeut.

 • Jeg har en rekke deltakelser på kurs, konferanser og seminarer om utviklingsforstyrrelser.

 • Jeg har vært brukerkonsulent for Statped Sør-Øst hvor jeg jobbet for å fremme interessene til barn med sammensatte lærevansker.

 • Jeg har 2 barn.

 • Jeg har erfaring fra barneverntjeneste, videregående skole, grunnskolen og barnehage.

 • Jeg fjerner edderkopper med støvsuger.

 • Jeg interesserer meg veldig for utviklingsforstyrrelser. 

 • Jeg tror motivasjon, og evnen til å motivere andre er undervurdert i opplæringsinstitusjonene våre.

 • Jeg mener at mestring fører til motivasjon, ikke motsatt.

 • Jeg mener tilknytningspsykologi er mye viktigere enn mange tror.

 • Jeg har i mange år vært tillitsvalgt og styremedlem i Norsk Tourette Forening, både nasjonalt og lokalt.

 • Jeg tror effekten av trim er undervurdert. Og jeg trimmer alt for lite.

 • Jeg tror mange familier kunne hatt en bedre hverdag om de fikk mer innsikt og kunnskap om egne utfordringer - og ikke minst sine egne ressurser.

 • Jeg er overbevist om at vi har en norsk fører i Formel-1 innen 2024.

 • Jeg synes mange bøker om oppvekst, utvikling og familieliv er for vanskelige å lese og å forstå.

Kontakt

Ønsker du kontakt? Jeg har alltid plass til flere på laget. Har du kunnskap som kan være nyttig for andre? Er du god på å skrive korte og informative artikler? Kan du skrive manus? Kan du svare ja på en eller flere av spørsmålene over må du gjerne ta kontakt.

Takk for innsendingen din!